Pregled emisija TV program Pokrivenost signalom O Plusu Newsletteri i medijske analize

Pokrivenost signalom

Signal Plusa pokriva više od 85% teritorije Bosne i Hercegovine
te imamo cca. 3.4 miliona gledatelja.